Protipožární skříně na zazdění SZ | EI 30 DP1 Sm

Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty. V chráněných únikových cestách nesmějí být umístěny ani volně vedené elektrické rozvody. Tyto rozvody mohou být v chráněné únikové cestě umístěny jen tehdy, jsou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň 30 minut.

  • Skříň může být vybavena přístrojovým rošt je stavebnicové konstrukce umožňující volitelnou přístrojovou náplň. Vodorovné přístrojové lišty různých šířek je možné upevnit na svislé stojiny přístrojového roštu do potřebné hloubky.
  • V případě požadavku na jiný rozměr než máme v naší nabídce je možné rozměry nepatrně upravit dle přání zákazníka.
  • Tyto skříně jsou možné vybavit i protipožární větrací mřížkou, která je zkoušena do požární konstrukce ve zkušebně PAVUS, a.s..
  • V případě požadavku na jiný rozměr než máme v naší nabídce je možné rozměry nepatrně upravit dle přání zákazníka.

Popis

Jedná se o skříň určenou pro zazdění do připraveného otvoru. Skříň se skládá z rámu s dveřmi a montážní vany. Do skříně je možné, dle požadavku zákazníka, dodat montážní rám nebo elektroměrovou vanu. Skříň splňuje krytí IP54/00.

Vlastnosti

  • EI 30 DP1 Sm
  • Skříně jsou dodávány ve dvou částech – rám s dveřmi a montážní konstrukce.
  • Skříň splňuje krytí IP54/00

Informace

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s., Praha.

Specifikace

Galerie