Protipožární skříně na povrch SP | EI 30 DP1 Sm

Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty. V chráněných únikových cestách nesmějí být umístěny ani volně vedené elektrické rozvody. Tyto rozvody mohou být v chráněné únikové cestě umístěny jen tehdy, jsou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň 30 minut.

  • Skříň může být vybavena přístrojovým roštem, který je stavebnicové konstrukce umožňující volitelnou přístrojovou náplň. Vodorovné přístrojové lišty různých šířek je možné upevnit na svislé stojiny přístrojového roštu do potřebné hloubky.
  • V případě požadavku na jiný rozměr než máme v naší nabídce je možné rozměry nepatrně upravit dle přání zákazníka.
  • Tyto skříně jsou možné vybavit i protipožární větrací mřížkou, která je zkoušena do požární konstrukce ve zkušebně PAVUS, a.s.

Popis

Jedná se o skříň na povrch, která je přisazena ke zdi. Přívody či odvody jsou vedeny zády skříně, v případě požadavku je možné připravit i na vrchní či spodní části rozváděče. K utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez muže být až do 75% plochy. Do skříně je možné dle požadavku zákazníka dodat montážní desku, montážní rám nebo elektroměrovou vanu.

Vlastnosti

  • EI 30 DP1 Sm
  • Skříně jsou dodávány ve dvou částech – skříň a montážní konstrukce
  • Skříň splňuje krytí IP54/00

Informace

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s., Praha.

Specifikace

Galerie