Certifikace

Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnost staveb, které jsou v souladu s normami: ČSN EN 73 0810, ČSN EN 73 0848 a ČSN EN 1634-1.

Výrobky jsou odzkoušeny a certfikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Certifikáty výrobků a certifikační protokoly

SR EI 30
SR EI 45
SR EI 60
SZ EI 30
SZ EI 45
SZ EI 60
SP EI 30
SP EI 45

SP EI 60

Větrací mřížky

Do našich rozváděčů montujeme certifikované protipožární mřížky ARADEX v odolnosti EI 30 a EI60.

Kouřotěsná odolnost Sm

Rozváděče KM FIRE splňují všechny podmínky certifikací kouřotěsné odolnosti Sm.