Certifikace

Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnost staveb, které jsou v souladu s normami: ČSN EN 73 0810, ČSN EN 73 0848 a ČSN EN 1634-1.

Výrobky jsou odzkoušeny a certfikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Certifikáty výrobků a certifikační protokoly

SR EI 30

SR EI 45

SR EI 60

SZ EI 30

SZ EI 45

SZ EI 60

SP EI 30

SP EI 45

SP EI 60

Větrací mřížky

Do našich rozváděčů montujeme certifikované protipožární mřížky ARADEX v odolnosti EI 30 a EI60.

Kouřotěsná odolnost Sm

Rozváděče KM FIRE splňují všechny podmínky certifikací kouřotěsné odolnosti Sm.